74974796_1018324705178678_7454890905942622208_n

Turngruppas årsmøte 2019

Turngrupppas årsmøte for 2019 ble avholdt 3. mars på klubbrommet. Det var 17 personer på møtet, der alle var stemmeberettiget.

Det var vanlige årsmøtesaker

Årsberetningen viser aktiviteten for Turngruppa i 2019

Regnskap 2019 og budsjett 2020

Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Styreverv

Navn

Årsmøte 2019

Leder

Gøril Johnsen Sedeniussen

Velges for 2 år

Nestleder

Merethe Gjelle Kristiansen

Har 1 år igjen

Kasserer

Randi Brynjulfsen Kristiansen

Velges for 2 år

Sekretær

Silje Cathrin Jensen

Har 1 år igjen

Styremedlem

Sissel Johnsen

Velges for 2 år

Styremedlem

Angela Einvik

Har 1 år igjen

Styremedlem

Tove Riise Samuelsen

Har 1 år igjen

Møtende varamedlem

Susanne Kristiansen

Velges for 1 år

SAMARBEIDSPARTNERE