Trygge Rammer hos HT&IF

Bygger på NIFs og NFFs retningslinjer!

All aktivitet innen fotballen bygger på Norges Fotballforbund (NFF) sine verdier, som er trygghet, glede, respekt og likeverd. Aktivitetene skal foregå innenfor rammer der alle opplever trygghet. Det innebærer klare holdninger og bekjempelse av og praksisnære retningslinjer for

  • Rusmidler
  • Doping
  • Mobbing
  • Vold
  • Rasisme
  • Trafikksikkerhet
  • Diskriminering
  • Bekjempelse av seksuelle overgrep og trakassering

Trivsel og trygghet er fundamentalt for god sportslig utvikling. En klubb som har en tydelig kommunisert og gjennomarbeidet holdning og praksis på dette feltet, vil kunne få økt rekruttering, mindre frafall og godt omdømme. En kvalitetsklubb skal velge seg (minst) ett tema årlig og gjøre seg kjent med temaet og utarbeide og implementere retningslinjer for alle aktiviteter i klubbens regi.

Les mer for å få mer informasjon rundt arbeidet til HT&IF.

For informasjon rundt HT&IF og fotballgruppa sitt arbeid med "Trygge Rammer", sjekk

Trygge Rammer 1.0 - HT&IF Fotball Kvalitetsklubb.pdf