Styret

Verv

Navn

Telefon

Mail

Leder

Ole Dyrstad

906 86 916

ole.harald.dyrstad@tffk.no

Nestleder

Ronny Andersen

   

Sekretær

May Irene Strand Gerhardsen

   

Styremedlem

Kjell Andreassen

 

kjell.andreassen@accountor.no

Styremedlem

Roger Sedeniussen

971 15 446

porsangergata2@gmail.com

SAMARBEIDSPARTNERE