Styret i Turngruppa

VERV

NAVN

TELEFON

EPOST

Leder

Merethe Gjelle Kristiansen

995 15878

merethe@seppola.no

Nestleder Angela Einvik 938 28348

einvikangela@hotmail.com

 

Kasserer

Randi Brynjulfsen Kristiansen

957 34974

randiogstig@epost.no

Sekretær

Silje Cathrin Jensen

908 74419

sillacath@hotmail.com

Styremedlem

Sissel Johnsen

900 64259

sisseljohnsen@hotmail.com

Styremedlem

Tove Riise Samuelsen

918 16083

tove.riise.samuelsen@tffk.no

Styremedlem Susanne Kristiansen 918 31223

susannekristiansen93@hotmail.com

Varamedlem

Ronja Jensen

416 11766

jensenronja@gmail.com

Styret ble valgt på ekstraordinært årsmøte 26.mai 2020

 

SAMARBEIDSPARTNERE