FIKS - ansvarlig

HT&IF Fotball har egne FIKS-ansvarlige som administrerer arbeidet i FIKS og Kvalitetsklubbsystemene.  FIKS står for "Fotballens infomasjons- og kommunikasjonssystem". Les mer for rollebeskrivelse til FIKS-ansvarlig.

22. oktober 2018 Les mer

Fair play ansvarlig

Se filvedlegget for å se rollebeskrivelse / stillingsinstruks for vår Fair Play ansvarlig.

29. oktober 2018 Les mer

Kvalitetsklubbansvarlig

Kvalitetsklubbkonseptet er en av klubbene sine viktigste utviklingsarenaer. Her legges grunnlaget og det solide fundamentet som gjør at NFF sentralt sammen med krets kan legge til rette for videre utvikling sammen med klubbene. Klubbene jobber seg gjennom kriteriene i prosessen for å bli sertifisert og holder etter dette tak i rammeverket i årlige oppfølgingsrutiner for å forbli en kvalitetsklubb. For å holde tak i prosess og årlig oppfølging trenger klubben en eller flere dedikerte personer som har dette ansvaret. Les mer for rollebeskrivelsen til HT&IF sin Kvalitesklubbansvarlige.

22. oktober 2020 Les mer

Rekrutteringsansvarlig

Rekrutteringsansvarlige har det overordnet ansvar for utvikling, planlegging og gjennomføring av rekrutteringsaktiviteter. Les mer for rollebeskrivelsen til rekrutteringsansvarlige i hos HT&IF Fotball.

22. oktober 2020 Les mer

Rollebeskrivelser HT&IF Fotballgruppa

Rollebeskrivelsene til HT&IF Fotball er knyttet opp mot organisasjonskartet og alle våre ressurser. For organisasjonskart, se under "Organisasjon". Les mer om selve rollebeskrivelsene.

11. juni 2018 Les mer

SAMARBEIDSPARTNERE