Politiattester

Som ledd i Kvalitetsklubb-arbeidet er det utarbeidet en rutine for kontroll med politiattester. Styret har oppnevnt en politiattest-ansvarlig med tilhørende rollebeskrivelse.

SAMARBEIDSPARTNERE