Skader og Forsikringer

HT&IF Fotball sine rutiner rundt skader og forsikring er i samsvar med NFF sine retningslinjer. Les mer for informasjon rundt dette.

22. oktober 2020 Les mer

Politiattester

I.h.t gjeldende regelverk fra bl.a. Norges Idrettsforbund (NIF) skal der være faste rutiner for kontroll med politiattester. Hovedstyret har oppnevnt en politiattestansvarlig. Som et ledd i Kvalitesklubbarbeidet har fotballgruppa i samråd med organisasjonssekretæren fått utarbeidet faste rutiner, med tilhørende rollebeskrivelse. Les mer for hvordan vi håndterer dette og rollebeskrivelsen til politiansvarlige i HT&IF.

28. januar 2019 Les mer

SAMARBEIDSPARTNERE