HTIF_LOGO09_MAX

HT&IF's Retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep i idretten

HT&IF ønsker å være en klubb med gode verdier og holdninger. Vi har nulltoleranse for seksuell trakassering og overgrep.

Norges idrettsforbund har retningslinjer for håndtering av saker som omhandler seksuell trakassering og overgrep i idretten,og disse retningslinjene følger HT&IF.

6. februar 2020 Les mer
HTIF-logo-125

Holdningskontrakten for hele HT&IF

1. april 2011 ble HT&IF's verdigrunnlag formelt vedtatt.

Dokumentet inneholder verdigrunnlaget, holdninger og holdningskontrakt

Her finner du verdigrunnlaget og her finner du kontrakten

Denne kontrakten skal alle medlemmer skrive under på. Der medlemmer er under 18år skal en foreldre/foresatte signere også

18. april 2016 Les mer

SAMARBEIDSPARTNERE