Registrering/innbetaling av kontingent og foreldremøter 1.oktober

Alle som skal trene og spille kamper for HT&IF Håndball skal registrere seg og betale kr 200,- i kontingent. Dette gjelder også 2.-3.klasse spillere og TH-laget. Torsdag 1. oktober sitter vi på Idrettshallen fra kl 17-19 og tar i mot betaling av kontingent.

 

Foreldremøter:

Samme dag avvikler vi foreldremøter for alle lagene som skal spille serie.

På foreldremøte vil vi ta opp følgende:

  1. Presentasjon av styre og handballgruppa.
  2. Orientering fra trenerne
  3. HT&IFs verdier, holdningskontrakt
  4. Forventninger til foresatte om dugnad mv. kafé, sekretariat, reiseledere
  5. Smitteverntiltak i forbindelse med trening og kamper
  6. Valg av foreldrekontakter

 

Tidspunkt for foreldremøter:

Kl 17-17.30 J/G10.

Kl 17.30-18 J16

Kl 18-18.30 G12/(J12)

Kl 18.30-19 J14

Kl 19-19.30 G14


SAMARBEIDSPARTNERE