Økonomibeskrivelse og faktureringsrutiner

Vedlagt er dokumentasjon på klubbens økonomistyring: Økonomibeskrivelse.pdf og Faktureringsrutiner.pdf

Denne dokumentasjonen er en del av arbeidet med Kvalitetsklubb.

SAMARBEIDSPARTNERE