Kontigentsatser HT&IF

På årsmøte 27.mai 2020 fastsatte HT&IF følgende kontingent :

•             Passiv                                                      Kr.          150,-

•             Trenere                                                    Kr           150,-

•             Tillitsvalgte                                               Kr           150,-

•             Aktiv voksne over/19 år                            Kr           800,-

•             Aktiv barn / ungdom under/19 år              Kr           200,- 

Det betyr at man innbetaler kontingent til den enkelte gruppe, pr. d.d. blir dette og gjelde for alle under 19 år. Dersom man spiller fotball så betaler man kontingent direkte til fotballgruppa med kr. 200,-. Dersom man i tillegg er på turning så betaler man også kontingent direkte til turngruppa med kr. 200,-, og det samme skjer dersom man er med i handball.

Altså betaler man direkte til den eller de gruppene man utfører aktivitet i.

 

All kontingent innkreves av den enkelte gruppe. Det kreves kontingent pr. gruppe du er aktiv i.

Vedtak: Hovedstyrets forslag ble enstemmig vedtatt.

I tillegg bestemmer den enkelte gruppe selv hva man skal ta i trenings/turnerings eller annen avgift.


 

SAMARBEIDSPARTNERE