HT&IFs retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep i idretten

Trygge Rammer hos HT&IF

HT&IF ønsker å være en klubb med gode verdier og holdninger. Vi har nulltoleranse for seksuell trakassering og overgrep.

NIF har retningslinjer for håndtering av saker som omhandler seksuell trakassering og overgrep i idretten,og disse retningslinjene følger HT&IF.

Ler mer for informasjon om alle retningslinjene.