HTIF-logo-125_120x146

HT&IFs holdningskontrakt

1. april 2011 ble HT&IF's verdigrunnlag formelt vedtatt.

Dokumentet inneholder verdigrunnlaget, holdninger og holdningskontrakt

Her finner du verdigrunnlaget og her finner du kontrakten

SAMARBEIDSPARTNERE