Holdningskontrakten for hele HT&IF

1. april 2011 ble HT&IF's verdigrunnlag formelt vedtatt.

Dokumentet inneholder verdigrunnlaget, holdninger og holdningskontrakt

Her finner du verdigrunnlaget og her finner du kontrakten

Denne kontrakten skal alle medlemmer skrive under på. Der medlemmer er under 18år skal en foreldre/foresatte signere også

HTIF-logo-125.gif

SAMARBEIDSPARTNERE