STATUTTER FOR HT&IF`S HEDERSTEGN

Hederstegnet utdeles for:

  • aktiv innsats
  • instruktør / trenerinnsats
  • administrativ innsats
  • annen uegennyttig innsats for HT&IF

Hederstegnkomiteen er til enhver tid hovedstyret.

Kandidaten(e) til hederstegnet kan foreslås av alle foreningens medlemmer. Forslaget skal være skriftlig begrunnet. Forslagsstiller skal sende med nødvendig dokumentasjon.

Hederstegnet er foreningens emblem omkranset av lauvbærgreiner, krystallvase med emblemet inngravert. I tillegg blomsterbukett og tilhørende diplom.

Statuttene ble endret og vedtatt på årsmøtet den 17.03.00

OVERSIKT OVER FORENINGENS HEDERSTEGNINNEHAVERE

5.    Sigfred Andersen - Aktiv innsats – 1983

8.    Nils Erik Mathisen - Aktiv / uegennyttig innsats – 1984

9.     Gro Valle Sannes - Aktiv / administrativ innsats – 1988

12.   Vibeke Hernes - Aktiv / administrativ innsats - 1990

13.   Harald Johnsen - Aktiv / administrativ innsats – 1990

15.   Jens Terje Mathisen - Aktiv / administrativ innsats - 1991

16.   Asbjørn Pedersen - Trener / administrativ innsats - 1992

19.  Ragnhild Løkke - Aktiv/administrativ innsats - 1993

26.  Per Gunnar Uttakleiv - Aktiv / administrativ innsats – 1999

28.  Werner Hansen - Administrativ innsats – 1999

30.  Bente Stabell Dyrstad - Aktiv / administrativ innsats - 2004

32.  Mona Høyen - Aktiv / administrativ innsats - 2006

33.   Kjell Andreassen - Aktiv/trener/administrativ og uegennyttig innsats - 2009

34.   Per Ivar Pettersen - Trener/administrativ og uegennyttig innsats 2009

35.   Annathon Granaas - Aktiv/trener og egennyttig innsats 2011

36.   Kåre Ulrik Isaksen - Aktiv/ administrativ og egennyttig innsats 2011

37.   Stig Arne Hansen - Aktiv/administrativ og uegennyttig innsats 2011

38.   Merethe Gjelle Kristiansen - Aktiv/administrativ/      trener innsats - 2013.

39.   Hege – Beate Tauselv - Aktiv/administrativ/trener innsats - 2013.

40.   Ole Harald Dyrstad - Aktiv/administrativ/trener innsats - 2013.

41.   Harry Arnold Granaas - Administrativ og uegennyttig innsats - 2013.

42.   Viggo Jensen - Administrativ / Uegennyttig innsats - 2015.

43.   Greta F. Andersen - Administrativ / aktiv / trener innsats - 2015.

44.  Torger Samuelsen - Aktiv / administrativ / uegennyttig innsats - 2015.

45.   Gøril J. Sedeniussen - Administrativ / aktiv / trener innsats - 2015.

46.   Sirin F. Høyen - Administrativ / aktiv / trener innsats – 2018

47.   Stig Erling Kristiansen - Administrativ / aktiv / trener innsats – 2018

48.   Tor Egil Markussen - Administrativ / uegennyttig innsats - 2018

 

Følgende hederstegninnehavere er gått bort:
1.    Knut Valle sen. - Administrativ innsats – 1979

2.     Dagny Sagen - Trener / administrativ innsats - 1979

3.     Hilberg Oppdøhl - Instruktør aldersbestemte klasser - 1979

4.     Astor Thomassen - Uegennyttig innsats – 1982

6.     Theodor Karlsen - Administrativ innsats – 1983

7.     Paul Olsen - Aktiv / administrativ innsats - 1984

10.   Børre Pedersen - Uegennyttig innsats - 1988

11.   Anne Eilertsen - Administrativ innsats – 1989

14.   Astri Valle - Aktiv / administrativ innsats -1991

17.   Paal Elde - Aktiv / administrativ innsats - 1993

18.   Leif Hansen - Aktiv / administrativ innsats – 1993

20.  Ole Olsen - Aktiv / administrativ innsats - 1993

21.   Johan Dyrstad - Aktiv / administrativ innsats - 1993

22.   Åge Dyrstad - Aktiv / administrativ innsats – 1993

23.  Arne Kolstad - Aktiv / uegennyttig/administrativ - 1993

24.  Gunnar Broks - Aktiv / administrativ innsats - 1993

25.   Halfdan Berge - Aktiv / administrativ innsats – 1993

27.   Harald Andersen - Uegennyttig innsats – 1999

29.  Knut ”Krupa” Karlsen - Uegennyttig / administrativ innsats – 2001

31.  Magne Stensund - Aktiv / administrativ innsats - 2006

SAMARBEIDSPARTNERE