HÅNDBALLGRUPPA AVHOLDT ÅRSMØTE

HTIF-logo-125.gifFredag 4.april ble det avholdt årsmøte i håndballgruppa, på sakslista var vanlige årsmøtesaker. Det ble også avholdt valg og det nye styret er som følger:

leder:  Eva Ulriksen

Nestleder: Hilde W Jokimsen

styremedlem Nina LIndkvist og Rune Seppola var ikke på valg,

Nye styremedlemmer er: Elisabeth Jensen, Elisabeth F. Pedersen og Sigrid A Sivertsen

Det nye styret vil konstituere seg om kort tid, vi ønsker de nye styremedlemmene hjertelig velkommen.

Vi vil også takke Wenche Dahl,  Sissel Iversen, Evy Knedal og Tone Nøstad for deres innsats i styret gjennom flere år

SAMARBEIDSPARTNERE