FIKS - ansvarlig

Klubben har egne FIKS-ansvarlige som administrerer arbeidet i FIKS og Kvalitetsklubb systemene. Rollene og stillingsinstruksene er beskrevet her: FIKS og KK-ansvarlig.pdf