Økonomibeskrivelse og rutiner i forballgruppa

I henhold til Norges Idrettsforbund er idrettslag pålagt å følge de lover og bestemmelser som til en hver tid er gjeldende for økonomistyring. I tråd med verktøy gitt innen regnskapsføring og som en del av arbeidet med å bli godkjent som Kvalitetsklubb, har HT&IF fotballgruppa utarbeidet en del dokumentasjonen og rutiner.

SAMARBEIDSPARTNERE