Klippefelt Østerelva

Rutene ble boltet 16.juni 2004 av Iver Martens fra NKF. De har lengde på hhv 9 og 12 meter. Vanskelighetsgrad ca 4-5. Klatret første gang 19.6 av R Larssen, K Søderholm og E Lingjærde. Lang rute til venstre ble klatret 25.6 av B I Helgesen. Sikring med topptau

Høyre tvilling:
Grad 4. Skrått riss med gode tak for fingrene. 

Venstre tvilling:
Grad 4-5. Nederst bøttetak med "plattform" til beina. Lenger opp smale riss.

Begge rutene boltet med Petzl "LongLife" 12mm ekspansjonsbolter. Doble 14mm "Bat'inox" limbolt toppfester.

Venstre lang:
Grad 6. Kun topptau. Starter 2-3 meter nedenfor standplass. Bratt sva med smale riss opp til ca 5 meter. Resten felles med Venstre tvilling.


 

SAMARBEIDSPARTNERE