Styret for 2021 - 2022 ble valgt på årsmøte 25.02.21. Alle henvendelser som er til Håndballgruppa skal sendes på mail: handball@htif.no

Verv Navn Telefon
Leder Sigrid A. Sivertsen 913 99 141
Nestleder/ Sekretær/ Kontakt bortelag    
Kasserer ELisabeth F. Pedersen -
Styremedlem Trude Janet Olsen -
Styremedlem Peggy Olsen -
Styremedlem Sven Magne Bye -
Styremedlem Charlotte Olsen -
Varamedlem Akvile Kryzeviviene -