Retningslinjer for bortekamper - HT&IF Fotballgruppa

Der er blitt utarbeidet retningslinjer for bortekamper hos HT&IF Fotball.  Viktig informasjon for alle spillere, trenere, reiseledere og sjåfører. Les mer om dette i "Retningslinjer for bortekamper - HT&IF Fotballgruppa"

22. oktober 2020 Les mer

Dommeransvarlig

En Kvalitetsklubb skal ha en dommeransvarlig som sikrer at aktivitetene innenfor dommerområdet blir gjennomført på en god måte. Rekruttering og oppfølging av dommere i klubben er sentrale arbeidsområder for dommeransvarlig. Rollen som dommeransvarlig er både administrativ og faglig operativ. Les mer for informasjon om rollebeskrivelsen til dommeransvarlig i HT&IF Fotball.

22. oktober 2020 Les mer

Trenerveileder / Treneransvarlig

Klubben skal ha en eller flere trenerveiledere som er ansvarlig for oppfølging av trenerne Trenerveilederen er viktig for å skape trygghet, trivsel og utvikling hos trenerne. Han eller hun er en samtalepartner, støttespiller og rådgiver for trenerne på feltet. I HT&IF Fotball ligger trenerveilder/treneransvarlige rollen hos Sportslig utvalg. Les mer for iiformasjons rundt treneransvarlige sin rollebeskrivelse hos fotballgruppa.

22. oktober 2020 Les mer

Rekrutteringsplan

Rekrutteringsarbeidet er en av de viktigste aktivitetene en klubb utfører. En plan for hvordan dette arbeidet utføres i klubben er derfor viktig. Dette gjelder også for HT&IF Fotball. Rekrutteringsplanen skal også ta nødvendige hensyn til NFFs visjon om «Fotball for alle – glede, drømmer og fellesskap». Les mer for hvordan HT&IF Fotball enkelt beskrivet dette arbeidet.

22. oktober 2020 Les mer

SAMARBEIDSPARTNERE