ÅRSMØTE TURNREVYEN 2021

Invitasjon til årsmøte

Turnrevyen inviterer til årsmøte.

HT & IF Turnrevyen avholder årsmøte torsdag 29. april 2021 kl. 19.00 på Turnhallen.

Saker til behandling: Vanlige årsmøtesaker.

Øvrige saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være styret i hende senest 22. april 2021. 

Sendes på e-post til turnrevyen@htif.no og merkes årsmøtesak. 

I forbindelse med corona situasjonen må vi ha bindende påmelding, gjerne på e-post turnrevyen@htif.no eller på SMS til 917 33 149 (KEN) med navn på den/de som møter senest 28. april 2021.

Alle medlemmer ønskes velkommen!

 

Med hilsen

HT&IF Turnrevyen

Ken Einvik, Leder

 

SAMARBEIDSPARTNERE