Årsmøte i turngruppa 3.mars 2021 kl. 19.00

HT&IF Turngruppa avholder årsmøte for arbeidsåret 2020 onsdag 03. mars 2021 kl. 19.00 på klubbrommet.

 
Saker til behandling: Vanlige årsmøtesaker
 
Saker som ønskes behandlet på årsmøte, må være sendt styret på mail htif.turngruppa@gmail.com senest 24.02.2021.
 
I forbindelse med avviklingen av årsmøtet vil all trening være avlyst.
 
På grunn av restriksjoner i forbindelse med Covid-19 er det påmelding til årsmøtet. De som ønsker å delta må sende mail til htif.turngruppa@gmail.com.
 
Møtet vil foregå på Teams ved stor interesse.
HTIFLOGO09-2795px

SAMARBEIDSPARTNERE