Turnrevyen 2013

Årsmøte i revygruppa fredag 13. mars 2015

HT & IF Revygruppa avholder årsmøte fredag 13.mars 2015

kl. 18.30 på Corner.

Saker til behandling: Vanlige årsmøtesaker.

Øvrige saker som ønskes behandlet på årsmøte, må være styret i

hende senest 10.mars 2015.

Sendes på mail til htif@online.no, og merkes årsmøtesak.

 

Alle medlemmer ønskes velkommen!

SAMARBEIDSPARTNERE