HTIFLOGO09-2795px

Årsmøte for HT&IF

HT & IF Hovedstyret avholder årsmøte for 2020 tirsdag 25.mai 2021 kl. 18.00 på Corner.

Saker til behandling: Vanlige årsmøtesaker.

Saker som ønskes behandlet på årsmøte, må sendes styret på mail post@htif.no senest 15. mai 2021.

På grunn av smittevernrestriksjoner må vi ha påmelding til møtet, påmelding sendes post@htif.no innen 25.mai kl. 12.00

I forbindelse med avviklingen av årsmøtet vil all trening være avlyst.

SAMARBEIDSPARTNERE