Turngruppas årsmøte 2019

74974796_1018324705178678_7454890905942622208_n

Turngrupppas årsmøte for 2019 ble avholdt 3. mars på klubbrommet. Det var 17 personer på møtet, der alle var stemmeberettiget.

Det var vanlige årsmøtesaker

Årsberetningen viser aktiviteten for Turngruppa i 2019

Regnskap 2019 og budsjett 2020

Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Styreverv

Navn

Årsmøte 2019

Leder

Gøril Johnsen Sedeniussen

Velges for 2 år

Nestleder

Merethe Gjelle Kristiansen

Har 1 år igjen

Kasserer

Randi Brynjulfsen Kristiansen

Velges for 2 år

Sekretær

Silje Cathrin Jensen

Har 1 år igjen

Styremedlem

Sissel Johnsen

Velges for 2 år

Styremedlem

Angela Einvik

Har 1 år igjen

Styremedlem

Tove Riise Samuelsen

Har 1 år igjen

Møtende varamedlem

Susanne Kristiansen

Velges for 1 år

SAMARBEIDSPARTNERE