Årsmøte Turnrevyen

Invitasjon

Turnrevyen inviterer til årsmøte og hyggelig samvær.

 

 

 

Innbydelse

 

 

HT & IF Turnrevyen avholder årsmøte fredag 28. februar 2020 

kl. 19.00 på Corner cafe.

Saker til behandling: Vanlige årsmøtesaker.

Øvrige saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være styret i 

hende senest 21. februar 2020.

Sendes på e-post til htif@online.no, og merkes årsmøtesak.

 

Etter årsmøtet inviteres det til middag og hyggelig samvær kl. 20.00.

Til dere som har «faste» partnere er det anledning til å ta disse med på middagen.

 

I forbindelse med bestilling av maten må vi ha bindende påmelding, gjerne på e-post keneinv@online.no eller på SMS til 917 33 149 med antall fra den enkelte senest 21. februar.

 

Alle medlemmer ønskes velkommen!

 

 

 

H.T. & I.F. Turnrevyen

Postboks 362

9751 Honningsvåg

Hjemmeside: www.htif.no/revygruppa

E-post: htif@online.no

 

 

 

 

Med hilsen

HT&IF Turnrevyen

 

Ken Einvik

Leder

 

 

SAMARBEIDSPARTNERE