Turngruppas årsmøte for 2018

Turngrupppas årsmøte for 2018 ble avholdt 5.mars på klubbrommet. Det var 13 personer på møtet, der alle var stemmeberettiget.

Det var vanlige årsmøtesaker

Årsberetningen viser aktiviteten for Turngruppa i 2018

Regnskap 2018 og budsjett 2019

33988215_10155288344806277_797515035332050944_n.jpg

Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt

Styreverv Navn  
Leder Gøril Johnsen Sedeniussen Ikke på valg
Nestleder Merethe Gjelle Kristiansen Velges for 2 år
Kasserer Randi Brynjulfsen Kristiansen Ikke på valg
Sekretær Silje Cathrin Jensen Velges for 2 år
Styremedlem Angela Einvik Velges for 2 år
Styremedlem Sissel Johnsen Ikke på valg
Styremedlem Tove RIise Samuelsen Velges for 2 år
Møtende vara Susanne Kristiansen Velges for 1 år

 

En stor takk til Ronja Jensen som har takket nei til gjenvalg, og velkommen til Silje Cathrin Jensen som er ny sekretær i Turngruppa

SAMARBEIDSPARTNERE