Heia Turn

Bli medlem i fotballgruppa

Alle som ønsker å være medlem i Fotballgruppa må registrere seg i "Min idrett"

Her finner du en brukerveiledning som tar deg gjennom alle stegene for å registrere deg i Min idrett: Reg min idrett.pdf

 

Interaktiv veiledning på Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=e_u2tHtdYAA

 

Hvis du ønsker å melde deg ut av idrettslaget, gjøres også dette på samme side. Velg «klubb», og til høyre på siden «detaljer» for den gruppen du vil melde deg ut av. Her får du opp et valg for å «Melde ut». Din utmelding er nå formelt registrert. Husk det er ikke tilstrekkelig å utebli fra treninger eller gi muntlig beskjed til trener om at du slutter.

SAMARBEIDSPARTNERE