Sertifisering - Sikringskort

Før het det BrattKort - nå heter det Sikringskort. Men innholdet er det samme. Klatring skal være trygt!

brattkort.jpg

Norges Klatreforbund driver et aktivt sikkerhetsarbeid for å forebygge ulykker og personskader. Det viktigste tiltaket er sertifiseringsordningen BrattKort som ble innført i 2003. Den gjelder for klatring på de fleste innevegger i Norge. I samarbeid med Norsk Fjellsportforum er det nå foretatt noen mindre justeringer og navnet er endret til Sikringskort. Men innholdet er i det vesentlige som før. Utøverne får Sikringskort når de har vist at de behersker sikringsteknikkene og forøvrig kan opptre sikkert i klatreanlegget. For nærmere informasjon om ordningen, se http://www.brattkompetanse.no/ 

I Honningsvåg avholdes kurs og prøve etter behov. Snakk med leder i klatregruppa når du trenger kurs eller prøve.

SAMARBEIDSPARTNERE