STATUTTER FOR HT&IF`S HEDERSTEGN

  1. Hederstegnet utdeles for:

  • aktiv innsats

  • instruktør / trenerinnsats

  • administrativ innsats

  • annen uegennyttig innsats for HT&IF

  1. Hederstegnkomiteen er til enhver tid hovedstyret.

  1. Kandidaten(e) til hederstegnet kan foreslås av alle foreningens medlemmer. Forslaget skal være skriftlig begrunnet. Forslagsstiller skal sende med nødvendig dokumentasjon.

  1. Hederstegnet er foreningens emblem omkranset av lauvbærgreiner, krystallvase med emblemet inngravert. I tillegg blomsterbukett og tilhørende diplom.

Statuttene ble endret og vedtatt på årsmøtet den 17.03.00

OVERSIKT OVER FORENINGENS HEDERSTEGNINNEHAVERE

2.   Dagny Sagen Trener / administrativ innsats - 1979

5.   Sigfred Andersen Aktiv innsats - 1983

7.   Paul Olsen Aktiv / administrativ innsats - 1984

8.   Nils Erik Mathisen Aktiv / uegennyttig innsats - 1984

9.   Gro Valle Sannes Aktiv / administrativ innsats – 1988

12. Vibeke Hernes Aktiv / administrativ innsats - 1990

13. Harald Johnsen Aktiv / administrativ innsats – 1990

15. Jens Terje Mathisen Aktiv / administrativ innsats - 1991

16. Asbjørn Pedersen Trener / administrativ innsats - 1992

19.  Ragnhild Løkke Aktiv/administrativ innsats - 1993

20.  Ole Olsen Aktiv / administrativ innsats - 1993

26.  Per Gunnar Uttakleiv Aktiv / administrativ innsats – 1999

27. Harald Andersen Uegennyttig innsats - 1999

28.  Werner Hansen Administrativ innsats – 1999

29.  Knut ”Krupa” Karlsen Uegennyttig / administrativ innsats - 2001

30.  Bente Stabell Dyrstad Aktiv / administrativ innsats - 2004

31.  Magne Stensund Aktiv / administrativ innsats - 2006

32.  Mona Høyen Aktiv / administrativ innsats - 2006

33. Kjell Andreassen Aktiv/trener/administrativ og uegennyttig innsats . 2009

34. Per Ivar Pettersen  Trener/administrativ og uegennyttig innsats 2009

35. Annathon Granaas Aktiv/trener og egennyttig innsats 2011

36. Kåre Ulrik Isaksen  Aktiv/ administrativ og egennyttig innsats 2011

37. Stig Arne Hansen  Aktiv/administrativ og uegennyttig innsats 2011

 

Følgende hederstegninnehavere er gått bort:
1.   Knut Valle sen. Administrativ innsats - 1979

3.   Hilberg Oppdøhl Instruktør aldersbestemte klasser - 1979

4.   Astor Thomassen Uegennyttig innsats – 1982

6.   Theodor Karlsen Administrativ innsats – 1983

10. Børre Pedersen Uegennyttig innsats - 1988

11. Anne Eilertsen Administrativ innsats – 1989

14. Astri Valle Aktiv / administrativ innsats -1991

17. Paal Elde Aktiv / administrativ innsats - 1993

18. Leif Hansen Aktiv / administrativ innsats - 1993

21. Johan Dyrstad Aktiv / administrativ innsats - 1993

22. Åge Dyrstad Aktiv / administrativ innsats – 1993

23.  Arne Kolstad Aktiv / uegennyttig/administrativ - 1993

24.  Gunnar Broks Aktiv / administrativ innsats - 1993

25. Halfdan Berge Aktiv / administrativ innsats - 1993

SAMARBEIDSPARTNERE