Retningslinjer for bortekamper - Fotballgruppa

Trygge Rammer

Det er blitt utarbeidet retningslinjer for bortekamper hos HT&IF Fotball. Følges som en del av ansvaret klubben har rundt Trygge Rammer.

Dette er viktig informasjon til alle spillere, trenere, reiseledere og sjåfører som må gjennomgås før hver sesong/hver kamp. 

Retningslinjene kan leses i følgende link;

Retningslinjer Bortekamper 1.0 - HT&IF Fotballgruppa.pdf

 

SAMARBEIDSPARTNERE