Fair Play-ansvarlig hos fotballgruppa

Fair Play er grunnfjellet i fotballens verdier og skal gjennomsyre alt vi gjør - på alle nivåer. Fair Play handler om det som skjer på og utenfor banen. Fair Play er også et samlebegrep på fotballens verdiarbeid.

For å ha et konstant fokus og kunne gjøre et systematisk arbeid, skal en klubb ha en plan for Fair Play-arbeidet og en ansvarlig for implementering på alle lag.

Se filvedlegget for å se rollebeskrivelse / stillingsinstruks for vår Fair Play-ansvarlig;

Fair Play-ansvarlig 1.0. - HT&IF Fotball Kvalitetsklubb.pdf