Skader og Forsikringer hos fotballgruppa

HT&IF Fotball sine rutiner rundt skader og forsikring er i samsvar med Norges Fotballforbund sine retningslinjer.

For mer informasjon om skader og forsikringer i forballgruppa, sjekk 

Skader og forsikringer 1.0 - HT&IF Fotball Kvalitetsklubb.pdf