Bygger på NIFs og NFFs retningslinjer!

Trygge Rammer hos HT&IF

All aktivitet innen fotballen bygger på Norges Fotballforbund (NFF) sine verdier, som er trygghet, glede, respekt og likeverd. Aktivitetene skal foregå innenfor rammer der alle opplever trygghet. Det innebærer klare holdninger og bekjempelse av og praksisnære retningslinjer for

  • Rusmidler
  • Doping
  • Mobbing
  • Vold
  • Rasisme
  • Trafikksikkerhet
  • Diskriminering
  • Bekjempelse av seksuelle overgrep og trakassering

Trivsel og trygghet er fundamentalt for god sportslig utvikling. En klubb som har en tydelig kommunisert og gjennomarbeidet holdning og praksis på dette feltet, vil kunne få økt rekruttering, mindre frafall og godt omdømme. En kvalitetsklubb skal velge seg (minst) ett tema årlig og gjøre seg kjent med temaet og utarbeide og implementere retningslinjer for alle aktiviteter i klubbens regi.

Les mer for å få mer informasjon rundt arbeidet til HT&IF.

26. november 2020 Les mer

Trygge Rammer hos HT&IF

HT&IFs retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep i idretten

HT&IF ønsker å være en klubb med gode verdier og holdninger. Vi har nulltoleranse for seksuell trakassering og overgrep.

NIF har retningslinjer for håndtering av saker som omhandler seksuell trakassering og overgrep i idretten,og disse retningslinjene følger HT&IF.

Ler mer for informasjon om alle retningslinjene.

26. november 2020 Les mer

Trygge Rammer hos HT&IF Fotballgruppa

Retningslinjer for bortekamper

Det er blitt utarbeidet retningslinjer for bortekamper hos HT&IF Fotball. Følges som en del av ansvaret klubben har rundt Trygge Rammer.

Dette er viktig informasjon til alle spillere, trenere, reiseledere og sjåfører som må gjennomgås før hver sesong/hver kamp. 

22. oktober 2020 Les mer