Politiattester

Slik håndterer vi dette i HT&IF!

I.h.t gjeldende regelverk fra bl.a. Norges Idrettsforbund (NIF) skal der være faste rutiner for kontroll med politiattester. Hovedstyret i HT&IF har oppnevnt en politiattestansvarlig, som er organisasjonssekretæren. Som et ledd i Kvalitesklubbarbeidet har fotballgruppa i samråd med organisasjonssekretæren fått utarbeidet faste rutiner, med tilhørende rollebeskrivelse.

Les mer i vedlagte dokumenter for hvordan vi håndterer dette, samt rollebeskrivelsen til politiattestansvarlige i klubben;

Politiattester 1.0 - Hvordan disse håndteres i HT&IF.pdf

Politiattestansvarlig HT&IF - Rollebeskrivelse organisasjonssekretær.pdf

Ta kontakt med organisasjonssekretær på htif@online.no for å få tilsendt en bekrefltes fra HT&IF. Husk personnummer!

Dette må gjøres før søknaden sendes polititet. Uten en bekftelse vil en kunne få avslag på søknad.