HT&IF sitt verdisett

Verdigrunnlaget i klubben!

For å være en kvalitetsklubb må en tydeliggjøre et sett av grunnleggende verdier for klubben som skal gjelde for både aktive og tillitsvalgte. Disse verdiene skal beskrive hvordan klubben ønsker å ha det. Verdiene skal hjelpe til å skape et godt klubbmiljø, hvor man tar godt vare på hverandre  og behandler hverandre med respekt. 

Verdiene danner grunnlaget for god oppførsel og gode holdninger, samt hjelper klubben i å fremstå slik klubben ønsker i alle sammenhenger. Uansett om det gjelder trening, møter eller på ulike konkurranser.  Verdigrunnlaget hjelper klubben til å ta gode beslutninger i hverdagen.

HT&IF Fotball baserer sin drift og aktivitet på klubbens sine verdier. For mere, les følgende link;

Verdigrunnlag Honningsvåg Turn & Idrettsforening.pdf