Trenerkompetanse i fotballgruppa

Trenerkompetanse er et av idrettens viktigste satsingsområder. Dette også hos HT&IF Fotball.

Dyktige trenere er avgjørende for kvaliteten på aktivitetene. En god fotballtrener skal være både en god leder og ha fotballfaglig innsikt.

Gjennom deltagelse i Kvalitetsklubbarbeidet har fotballgruppa fått satt utdanning av trenere i system.

Fotballgruppa - gjennom Sportlig utvalg - har bidratt til at klubbens trenere har fått utviklet god trenerkompetanse over tid.

For mere informasjon rundt dette, sjekk

Trenerkompetanse 2.0 - HT&IF Fotball Kvalitetsklubb.pdf