Lederkompetanse hos fotballgruppa

Kvalitetsklubb Nivå 1

Lederkompetanse er et nøkkelord for god styring av en klubb. Mange har erfaring fra lederjobber i sine private jobber, noen har lederutdanning og noen har liten eller ingen erfaring som ledere. Alle kan gjøre en god jobb som leder av en fotballklubb. Norges Fotballforbund (NFF) sin lederutdanningsstige sikrer at den frivillige får fotballspesifikk lederkompetanse og får nødvendig ballast til å håndtere de utfordringene en vil møte i sin rolle.

I Kvalitetsklubbarbeidet stilles det som krav at flertallet i fotballgruppas styre skal ha NFFs leder 1-kurs.

Per desember 2020 innehar 70% av medlemmene i Styret dette, som er innafor.

For mer informasjons rundt Lederkompetansekursing, sjekk

Lederkompetanse 1.0 - HT&IF Fotball KK Nivå 1.pdf