Trenerveileder / Treneransvarlig hos fotballgruppa

Klubben skal ha en eller flere trenerveiledere som er ansvarlig for oppfølging av trenerne Trenerveilederen er viktig for å skape trygghet, trivsel og utvikling hos trenerne. Han eller hun er en samtalepartner, støttespiller og rådgiver for trenerne på feltet. I HT&IF Fotball ligger trenerveilder/treneransvarlige rollen hos Sportslig utvalg. Les mer for iiformasjons rundt treneransvarlige sin rollebeskrivelse hos fotballgruppa.

For treneransvarliges rollebeskrivelse i HT&IF Fotball, sjekk

Trenerveileder 2.0 - HT&IF Fotball Kvalitetsklubb.pdf