Sportsplanen til fotballgruppa

Fotballgruppa har gjennom Kvalitetsklubb-arbeidet fått på plass en Sportsplan. Denne er utviklet av Sportslig Utvalg og  skal gjelde for alle nivåene i fotballgruppa. Les mer for ytteligere informasjon om selve sportsplanen.

Sportsplan

HT&IF fotballgruppa sin Sportsplan er laget som en veiledning og rettesnor for at trenere og ledere i klubben skal tenke likt, ha en felles plattform og ikke minst ha en kontinuitet i treningsarbeidet fra år til år. Sportsplanen skal gi alle i klubben en felles forståelse for hvordan det sportslige arbeidet i klubben skal foregå og hvordan man skal etterleve dette.

Trenere, lagledere, foresatte og andre ansvarlige plikter å sette seg inn i sportsplanen og etterkomme de føringer som er gitt.

Sportsplanen er klubbens styringsverktøy og hjelpemiddel for trenere og ledere.

Sportsplan 1.0 - HT&IF Fotball Kvalitetsklubb.pdf