Rekrutteringsansvarlig hos fotballgruppa

Rekrutteringsansvarlige har det overordnet ansvar for utvikling, planlegging og gjennomføring av rekrutteringsaktiviteter. Som også er nedfelt i fotballgruppa sin Rekrutteringsplan under pkt. 1.1. Les mer for rollebeskrivelsen til rekrutteringsansvarlige i hos HT&IF Fotball.

For rollebeskrivelse til Rekrutteringsansvarlig i fotballgruppa, sjekk

Rekrutteringsansvarlig 2.0 - HT&IF Fotball Kvalitetsklubb.pdf