Rekrutteringsplan i fotballgruppa

Rekrutteringsarbeidet er en av de viktigste aktivitetene en klubb utfører. En plan for hvordan dette arbeidet utføres i klubben er derfor viktig. Dette gjelder også for HT&IF Fotball. Rekrutteringsplanen skal også ta nødvendige hensyn til NFFs visjon om «Fotball for alle – glede, drømmer og fellesskap». Les mer for hvordan HT&IF Fotball enkelt beskrivet dette arbeidet.

Rekrutteringsplanen til HT&IF Fotball er å finne her 

Rekrutteringsplan 2.0 - HT&IF Fotball Kvalitetsklubb.pdf

NB! Denne er under kontinuerlig gjennomsyn, for å forbedre det pågående arbeidet rundt rekrutering.