Turngruppas årsmøte

Fredag 6.mars hadde Turngruppa sitt årsmøte. Det var 9 personer som møtte opp til årsmøte

SAMARBEIDSPARTNERE