HTIF-logo-125_120x146

Turngruppas årsmøte for 2018

Tirsdag 5.mars kl. 18.00 avholder Turngruppa årsmøte på klubbrommet på Turn

Det blir vanlige årsmøtesaker.

Saker som ønskes tatt opp må sendes styret innen 19.februar til htif.turngruppa@gmail.com

Velkommen!