Turngruppas årsmøte for 2017

Turngruppa hadde sitt årsmøte for 2017 tirsdag 27.februar på Klubbrommet. Det var 9 personer på møtet, der 9 var stemmeberettiget.

Det var vanlige årsmøtesaker som ble tatt opp

Årsberetninga viser hva Turngruppa har har gjort i løpet av 2017.

Regnskap 2017 og budsjett 2018 

HTIF-logo-125.gif

Det var 5 personer på valg, og det var en av disse som takket nei til gjenvalg. Det vil si at Turngruppa har fått 1 nytt styremedlem . Det nye styret er:

Leder Gøril Johnsen Sedeniussen Velges for 2 år
Nestleder Merethe Gjelle Kristiansen Velges for 1 år
Kasserer Randi Brynjulfsen Kristiansen Velges for 2 år
Sekretær Ronja Jensen Ikke på valg
Styremedlem Sissel Johnsen Velges for 2 år
Styremedlem Mariell Flæthe Ikke på valg
Styremedlem Tove Riise Samuelsen Ikke på valg
Møtende vara Susanne Kristiansen Velges for 1 år

Vi takker styremedlem Linda Kristin Hansen som har gått ut av styret, og ønsker Sissel Johnsen velkommen som nytt styremedlemm i Turngruppa

 

SAMARBEIDSPARTNERE