Turngruppas årsmøte for 2016

HTIF-logo-125_120x146

Turngruppa hadde sitt årsmøte for 2016 torsdag 9.mars på Klubbrommet. Det var 15 personer på møtet, der 10 var stemmeberettiget.

Det var vanlige årsmøtesaker som ble tatt opp - her finner du årsmøteprotokollen.

 

Årsberetningen viser mye av det Turngruppa har gjort i løpet av 2016

Her kan du se regnskap 2016 og budsjett 2017

Det var 4 personer på valg, og disse takket nei til gjenvalg. Det vil si at Turngruppa har fått 4 nye styremedlemmer og her ser du det nye styret

Vi takker styremedlemmene som går av, og ønsker de nye styremedlemmene velkommen i Turngruppa

HTIF-logo-125.gif

SAMARBEIDSPARTNERE