Turngruppas årsmøte for 2016

Turngruppa hadde sitt årsmøte for 2016 torsdag 9.mars på Klubbrommet. Det var 15 personer på møtet, der 10 var stemmeberettiget.

Det var vanlige årsmøtesaker som ble tatt opp - her finner du årsmøteprotokollen.

 

Årsberetningen viser mye av det Turngruppa har gjort i løpet av 2016

Her kan du se regnskap 2016 og budsjett 2017

Det var 4 personer på valg, og disse takket nei til gjenvalg. Det vil si at Turngruppa har fått 4 nye styremedlemmer og her ser du det nye styret

Vi takker styremedlemmene som går av, og ønsker de nye styremedlemmene velkommen i Turngruppa

HTIF-logo-125.gif

SAMARBEIDSPARTNERE