HTIF-logo-125

Turngruppas årsmøte for 2015

Torsdag 3.mars hadde Turngruppa sitt årsmøte for 2015. Det var 11 personer som møtte opp til årsmøte.

SAMARBEIDSPARTNERE