Styret i Turngruppa

VERV

NAVN

TELEFON

EPOST

Leder

Gøril Johnsen Sedeniussen

995 03095

goeriljohnsen@gmail.com

Nestleder

Merethe Gjelle Kristiansen

995 15878

merethe@seppola.no

Kasserer

Randi Brynjulfsen Kristiansen

957 34974

randiogstig@epost.no

Sekretær

Ronja Jensen

416 11766

jensenronja@gmail.com

Styremedlem

Linda Kristin Hansen

977 89507

kahansen25@gmail.com

Styremedlem

Mariell Flæthe

905 36603

mariell.dale@hotmail.com

Styremedlem

Tove Riise Samuelsen

918 16083

tove.riise.samuelsen@ffk.no

Varamedlem

Susanne Kristiansen

918 31223

susannekristiansen93@hotmail.com