HTIF-logo-125_120x146_120x146

Skjema Turngruppa

Opplysningskjema om gymnast (for barn opp til 18år) - dette må sendes til htif.turngruppa@gmail.com ved innmelding

Holdningskontrakt - skal fylles ut av alle medlemmer og /eller foreldre/foresatte, må også sendes inn ved innmelding

Her kan du lese hva som står i holdningskontrakten

Reiseregningskjema Turngruppa for trenere 

18. oktober 2017 Les mer